• image01
 • image02
 • image03
 • image04
Kerneopgaver i Link2People

Vores fokus i Link2People er på organisationer i forandringer, mennesker der oplever et svært eller dårligt arbejdsmiljø og, personlige dilemmaer og udfordringer. Der er 2 måder at mærke dette på som medarbejder eller leder: Den ene er situationen hvor det er akut og brænder på. Her er en intervention umiddelbart nødvendigt og der skal handles forholdsvist hurtigt. Den anden situation er der hvor stemningen, arbejdsmiljøet eller effektiviteten har været for nedadgående over længere tid. Her, hvor I kan mærke at der er brug for en forandring – eller hvor forandringen venter ude i fremtiden og I har behov for hjælp og støtte til at håndtere denne forandring.

Fagligt fundament

En del af det teoretiske landskab vi arbejder med, står listet nedenfor. I praksis anvender vi teorier og modeller nøjagtigt der hvor det giver mening for jer. Vores samarbejde handler ikke om at vi skal udrulle vores teoretiske viden, men om at vi skal omforme vores viden og analyser til konkrete handlinger for jer.

“Vi tænker Top down – Bottom up i alle de opgaver vi løser, dvs. vi kommer rundt om hele organisationen og alle dens medlemmer.”

Vi arbejder i Link2People bl.a. med:

 • Teori U
 • Narrativ praksis, herunder Appreciative Inquiry
 • Ledelsesteori, herunder : Leavitt, Situationsbestemt ledelse og Passion management
 • Motivation: herunder McClelland, og Herzberg 2-faktorteori
 • Positiv psykologi, herunder VIA karakterstyrker
 • Kognitiv psykologi
Når det brænder på, hjælper vi med:
 • Hjælp til løsning af konflikter
 • Hjælp til ”at finde sig selv” igen efter forandringer som ​f.eks. fyringer, ubehagelige hændelser eller omstruktureringer
 • Hjælp til stressramte ledere og medarbejdere
 • Hjælp til håndteringen af stressramte medarbejdere (omsorgsfuld vs krævende leder)
Når I har brug for positive forandringer, hjælper vi med:
 • Hjælp til at skabe arbejdsglæde og en konstruktiv og positiv kultur
 • Hjælp til opfølgning på trivselsundersøgelser/arbejdsmiljø mv.
 • Hjælp til stressforebyggelse
 • Hjælp til forestående forandringsprocesser
 • Hjælp til at finde ”dit personlige lederskab”
 • Hjælp til lederen: Coaching/sparring/rådgivning