• image01
  • image02
  • image03
  • image04

Poul Pabian

Poul har en enestående evne til at se helheden i en organisation fra manden på gulvet til beslutningstageren i toppen. Han danner sig hurtigt et overblik over effekter og konsekvenser af ledelsesbeslutninger. For Poul betyder ”Lederskab” ledelse med mening og hjerte, og han ser mennesket bag masken. Poul er visionær, tillidsskabende og nærværende.

Send mig en mail på: poul@link2people.dk

Rikke Pabian

Rikke har en unik evne til at lytte, se og mærke hvad der foregår i mennesker og organisationer. Hun kan mærke hvad der driver det enkelte mennesker og hvordan kulturen i organisationen påvirker relationer, og resultater. Hun ved, at følelserne i organisationen styrer retningen. Rikke er god til at hjælpe mennesker med at ”tegne stregen i sandet” for at skabe en ny fremtid. Hun er tillidsvækkende, tryghedsskabende og motiverende.

Send mig en mail på: rikke@link2people.dk

Om Link2People

I praksis anvender vi teorier og modeller nøjagtigt der hvor det giver mening for jer. Vores samarbejde handler ikke om at vi skal udrulle vores teoretiske viden, men om at vi skal omforme vores viden og analyser til konkrete handlinger for jer.

Vision & mission

Vision
Vi hjælper mennesker med at udnytte deres fulde potentiale og gør organisationer til passionerede arbejdspladser, der præsterer optimalt.
Sammen finder vi det, der virker. Uanset udfordringen.

Mission
Vi bringer ledere og medarbejdere tættere sammen og skaber forbindelse mellem dagligdagen og organisationens vision. Vi er engagerede, nærværende og taler organisationens sprog – ingen uforståelige konsulentbegreber. I stedet omsætter vi teori til jeres praksis. For os handler det om at udvikle organisationens kerneværdier og vigtigste aktiver, nemlig de menneskelige relationer.

Kompetencer

Poul er mangeårig topleder i SKAT. Han har både været skattechef og direktør og startede i 2007 som selvstændig konsulent.
Han har talrige lederuddannelser bag sig og har deltaget i mange kompetencegivende kurser i psykologi, organisation og ledelse. Han har et mangeårigt samarbejde med Lakha Lama, en tibetansk munk, hvor de arrangerer rejser for ledere til bl.a. Nepal og Indien.
Derudover underviser Poul offentlige medarbejdere i organisation og psykologi samt fungerer som mentor for ledere i det offentlige og private erhvervsliv.

Rikke er uddannet psykolog med speciale i Arbejds –og Organisationspsykologi. Hun har undervist i psykologi, kommunikation og konflikthåndtering i mange år, og har tilegnet sig yderligere kompetencer inden for systemisk coaching samt brugen af mindfulness på arbejdspladsen.
De sidste 4 år har hun haft daglig praksis som klinisk arbejdspsykolog, hvor hun har kortidsterapi med mennesker der har udfordringer i arbejdslivet. Typiske problemstillinger her er samarbejde, stress, kommunikation, organisationskultur, mobning og tab af trivsel og arbejdsglæde.